TBMM Komisyonu Mardin'de


23.10.2014 - 15:25

T羹rkiye s覺n覺r覺nda yaanan g繹癟 dalgas覺n覺 takip eden TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu 羹yeleri, m羹ltecilerin durumlar覺n覺 yerinde incelemek 羹zere Mardin'e geldiler.

MARD襤N - TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu Bakan覺 Ayhan Sefer Üstün bakanl覺覺ndaki komisyon üyeleri, AFAD yetkilileri ile birlikte Mardin Valiliini ziyaret ettiler. TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu üyeleri, burada s覺覺nmac覺lar hakk覺nda Vali Vekili Ali Güldoan’dan bilgi ald覺lar.

 

Göçmenler Alt Komisyonu

Valilik ç覺k覺覺nda gazetelere aç覺klamalarda bulunan TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu Bakan覺 Ayhan Sefer Üstün, 襤nsan Haklar覺 Komisyonu bünyesinde oluturduklar覺 Göçmenler Alt Komisyonu olarak Mardin'e geldiklerini söyledi.

 

“Midyat ve Viranehir’in ard覺ndan Suruç'a geçeceiz”

Son y覺llarda Irak ve Suriye'de gelien olaylardan dolay覺 Türkiye'ye çok say覺da göçmen ve s覺覺nmac覺lar覺n geldiini hat覺rlatan Üstün, son derece iyi artlarda iyi bak覺ld覺覺n覺 söyledi. Üstün, “Mardin'de de AFAD'覺n oluturduu kamplar var. Midyat'ta oluturulan kamplar覺 ziyaret edeceiz. Yar覺nda Urfa’ya geçeceiz. Viranehir’deki kamplar覺n ziyaretinin ard覺ndan Suruç'a geçeceiz.” dedi.

 

“Mültecilerin say覺s覺 bir buçuk milyonu geçti”

Türkiye son y覺llarda göç uygulamalar覺 aç覺s覺ndan dünyaya örnek olacak uygulamalar sergilediini ifade eden Üstün, “BM heyetleri gelip bakt覺覺 kamplar覺 gezdii zaman bu uygulamalar覺 bütün dünyada yayg覺nlat覺rmas覺n覺 arzu ediyor. Türkiye geçtiimiz y覺llarda ç覺kard覺覺 Yabanc覺lar Kanunu ile de bu konuda ileri bir seviyeye gelmi oldu. Bu zamana kadar bar覺nd覺rd覺覺m覺z misafir say覺s覺 1,5 milyonu geçmi vaziyette. Bunlar覺n önemli bir k覺sm覺 220 binden fazlas覺 AFAD'覺n kamplar覺nda kal覺yorlar. Dolay覺s覺yla çok büyük bir hizmet sunuyoruz.” diye konutu.

 

Kabani eylemleri

Bir gazetecinin Kobani bahanesiyle izinsiz gösterilerde yaanan hak ihlalleri il bir çal覺man覺n yap覺l覺p yap覺lmayaca覺 sorusuna cevap veren Üstün, “u anda emniyetimiz olaylar覺n ayd覺nlat覺lmas覺 aç覺s覺ndan bir çal覺mas覺 var. 襤leriki durumda böyle bir ihtiyaç hissedersek 襤nsan Haklar覺 Komisyonu bu konulara eilebilir. Böyle bir olay覺n olmas覺n覺 arzu etmeyiz.   Burada huzurun hâkim olmas覺n覺 arzu ediyoruz. Bu huzurun tesisi için herkes gayret etmesi laz覺m. 襤nsan Haklar覺 Komisyonu'na bu konuda bir görev düerse bunu seve seve yerine getirir.” dedi.

 

“Gözünün ya覺na bak覺lmaz”

Bölgedeki insan haklar覺 ihlallerinin artt覺覺 iddias覺na cevap veren Üstün, “襤nsan haklar覺 ihlalleri konusunda Türkiye'de bir çaba var, düzelmeler var. 襤nsan hakl覺 ihlali nerden gelirse gelsin, bunu babam覺z yapsa buna tolerans göstermeyiz. 襤nsan haklar覺n覺 ortadan kald覺racak kim olursa olsun böyle bir harekette bulunursa buna kar覺 elbette meclisin hükümetin ve halk覺n k覺namas覺 bu kii üzerinde olur. Kendi vatanda覺m覺z覺n huzurunu kim kaç覺r覺rsa kaç覺rs覺n, kamu görevlisi de olabilir. Gözünün ya覺na bak覺lmaz.” diye konutu.

 

Mardin-Suriye Yard覺mlama Platformunu ziyaret edildi

Komisyon üyeleri Valilik ziyaretinin ard覺ndan Karayollar覺 Park覺’nda bulunan Mardin-Suriye Yard覺mlama Platformunu ziyaret etti. Komisyon üyeleri burada yap覺lan yard覺mlar hakk覺nda yetkililerden bilgi ald覺. (M. Salih Keskin - 襤LKHA)TBMM Komisyonu Mardin'de