Tar覺m ila癟lar覺 satan bayiler denetlenmeli


20.03.2014 - 11:44

Kulland覺klar覺 tar覺m ila癟lar覺 nedeniyle 羹r羹nlerinin telef olduunu 繹ne s羹ren 癟ift癟iler, G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺n覺n tar覺m ila癟lar覺 satan bayileri denetlemesini istedi.

MU-Ekinlerinde kulland覺klar覺 ilaçlar覺n bazen ürünlerine zarar verdiini söyleyen çiftçiler, ilaç satan bayilerin denetlenmesini istiyor. 襤laç bayilerinde tar覺m ilaçlar覺n覺 satan kiinin mesul kii  olup olmad覺覺n覺 bilmediklerini ileri süren çiftçiler, sadece ilaç ald覺klar覺 kiiden klasik bir tarif ald覺klar覺n覺, bu nedenle bazen ekinlerinin telef olduunu söylediler.

 

Zararlar覺n覺n kar覺lanmas覺 için ellerinde bir belge olmamas覺 nedeniyle hiç kimseden davac覺 olabilme gibi bir seçeneklerinin olamad覺覺n覺 belirten çitçiler, Tar覺m 襤l Müdürlüünün gereken denetlemeleri yapmas覺n覺, daha sezon balamadan bu ie el atmas覺n覺 istediler.

 

Bilinmeyen nedenlerden dolay覺 bizzat kendi akrabalar覺n覺n ilaçlama nedeniyle ürünlerinin yand覺覺n覺 ve sonras覺nda madur olduklar覺n覺 belirten Feridun Yalvar覺c覺, çiftçinin zirai ilaçlar覺n覺 mant覺kl覺 ve bilinçli bir ekilde kulland覺klar覺na inanmad覺覺n覺 söyledi.

 

Ot ilaçlar覺n覺 kulland覺覺m覺zda otlar覺n yanmad覺覺n覺 ve ayn覺 ekilde yeerdiklerini görüyoruz

Yalvar覺c覺 öyle konutu: “Birçok yerde  ilaç kullan覺m覺 ile ilgili s覺k覺nt覺lar yaanm覺. Bayilerin vermi olduklar覺 doz yüksek ya da düük olabiliyor. 襤laç satan kii veya bayilerin ilac覺n dozunu ayarlama konusunda yeterince tarif yapmad覺klar覺na inan覺yorum. Ot ilaçlar覺n覺 kulland覺覺m覺zda otlar覺n yanmad覺覺n覺 ve ayn覺 ekilde yeerdiklerini görüyoruz. Bayiler bu ii bilinçsiz yapt覺klar覺ndan dolay覺 bu durumlar meydana geliyor. Her ne kadar sertifikalar覺 olsa da bu konuyla ilgili yeterince bilgilerinin olduuna inanm覺yorum. Adam ilac覺 al覺yor fakat ilac覺 satan kii sonradan ilac覺n arkas覺nda durmuyor. Zarar覺n meydana gelmesi halinde çiftçinin ilac覺n nereden al覺nd覺覺n覺 resmi evraklarla kan覺tlamas覺 gerek. Nerde nas覺l kan覺tlayacak ki. Zaten çiftçi eer yeterince bilinçli olmu olsayd覺 bu durumlara gelmezdi’’ eklinde konutu.

 

“Bize verilen ilaçlar bazen yan etki yap覺yor”

Bayilerden ald覺klar覺 ilaçlar覺, bayiinin yapt覺覺 tarif üzere kulland覺klar覺nda ilac覺n bazen yan etki yapt覺覺n覺 söyleyen M. Emin Yencilek, “Ben çiftçiyim ilaç kullan覺m覺 konusunda da bir bilgimiz yoktur. Gittiimiz yerde sat覺c覺n覺n verdii ilac覺 al覺yoruz. Tabi bu adam覺n bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduunu da bilmiyoruz. Bize verilen ilaçlar bazen yan etki yap覺yor. Bazen de tarif ettikleri ekilde ç覺k覺yor. Bizim bu konuda tar覺mdan isteimiz bizi bilinçlendirmesi bilgi sahibi yapmas覺d覺r. Bizim Tar覺m Bakanl覺覺ndan bir ricam覺z var. Zirai ilaçlar覺n sat覺ld覺覺 yetkili yerlerin ehliyetleri, yetkileri ve yeterince bilgileri var m覺d覺r diye denetlenmesini rica ediyoruz. Bu konuda bize yard覺mc覺 olunursa çok seviniriz’’ dedi.

 

Bakanl覺覺n belirledii kriterler ihlal ediliyor

Geçtiimiz günlerde G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 yapm覺 olduu bir duyuruda, ilaç sat覺覺 konusunda kendilerine yetki verilen bayi veya kiilerin tohum ve ilaç sat覺覺 konusunda, bakanl覺覺n belirlemi olduu kriterlerin d覺覺nda ilaç ve tohum sat覺覺 yasaklanm覺t覺. Rastgele çar覺 pazarda ilaç ve tohum sat覺lar覺n覺n kesinlikle yasakland覺覺, bunu ihlal eden esnaf veya kiilerin para cezas覺na çarpt覺r覺laca覺 belirtilmiti.

 

Buna ramen halen yetkisi olmad覺覺 halde rastgele yap覺lan ilaç sat覺lar覺n覺n çiftçiye verdii zarar覺n yan覺 s覺ra, yetki belgesi olan bayilerinde ilerinde s覺k覺nt覺 çekmelerine neden olduu belirtiliyor. Vatanda tar覺m il müdürlüünün iini yapmas覺n覺 istiyor. (M. irin Çalayan-襤LKHA)Tar覺m ila癟lar覺 satan bayiler denetlenmeli