Silvan Barajının bitiş tarihi öne alındı


05.04.2013 - 14:28

GAP'ın en önemli bileşenlerinden biri olan Silvan Barajının bitiş tarihi öne alındı.

HABER MRK - GAP'ın en önemli bileşenlerinden biri olan Silvan Barajının bitiş tarihi Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun girişimleri ile 31 Ocak 2017'den 9 Eylül 2016'ya alındı.

 

Silvan Barajının tamamlanması ile ülke ekonomisine yılda 954 milyon TL katkı sağlanacağı belirtiliyor. GAP kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak nitelendirilen Silvan Projesi kapsamında yer alıyor. Proje Silvan Barajı'nın yanı sıra Pamukçay, Ambarçay, Kuruçay, Başlar, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar Depolama tesislerinden oluşuyor.

 

Barajın bitiş tarihi öne çekildi
Diyarbakır ili Silvan ilçesinin 18 km kuzeyinde, Kulp Çayı üzerinde ve Kulp Çayının Göderni (Taşköprü) çayı ile birleştiği yerde inşa edilen Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla, bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümü, bölgelerarası farklılıkların giderilmesi ve köyden kente göçün azalması konusunda büyük mesafe alınacak.
Yapım süresi 1800 takvim günü olarak belirlenen ve 174,5 metre yüksekliğe sahip barajın bitiş tarihi 31 Ocak 2017 olarak belirlendi. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun barajın temel atılması sırasında yüklenici firma yetkilileri ile yaptığı pazarlık sonucu barajın bitiş tarihi 9 Eylül 2016 olarak belirlendi.

 

Oluşacak Göl Alanı Yaklaşık Burdur Gölü Kadar Olacak
Baraj İnşaatı tamamlandığında 7,3 milyar metreküplük bir göl hacmi oluşacak ve göl alanı yaklaşık 178 km2 ile Burdur Gölü kadar olacak. Silvan Barajı ve HES tamamlandığında, zirai sulamanın sağlanmasının da etkisiyle 318 bin kişiye iş imkanı doğacak. Mart 2013 itibari ile yüzde 16,43 fiziki gerçekleşme sağlanan proje tamamlandığında dekar başına net gelir artışı 378 TL olacak ve ülke ekonomisine yılda 954 milyon TL katkı sağlanacak.

 

2 Milyon 453 Bin Dekar Alan Sulanacak
Silvan Barajı ve HES başlangıçta tamamen enerji üretimi maksadına hizmet edecek. Daha sonra Silvan ovalarının gelişimine paralel olarak enerji üretiminde kullanılan su, kademeli olarak sulamaya verilmeye başlanacak. Ovaların tam olarak sulamaya elverişli hale getirilmesini takiben barajda depolanan su büyük ölçüde sulamaya verilerek 2 milyon 453 bin dekar alanın sulanması sağlanacak. Baraj, hiçbir sulama tesisi bulunmayan Silvan Ovasının suyla buluşmasını sağlayacak.


Sulama ve Enerji Üretimini Kapsayan Baraj 4 Ayrı Aşamada İşletilecek
Silvan Barajı işletmeye alındığında sulama ve enerji üretimini kapsayan 4 ayrı aşamada işletilecek. 1. aşamada Silvan Barajı ve HES sadece enerji üretimi için çalıştırılacak ve toplam 681,37 GWh enerji üretecek. 2. aşamada 856 bin 540 dekar arazi sulanacak ve Silvan HES'de toplam 465,11 GWh enerji üretilebilecek. 3. aşamada sulanan arazi miktarı 2 milyon 143 bin 500 dekara çıkacak ve Silvan HES'de toplam 153,61 GWh enerji üretilebilecek.
4. aşamada ise sulanan arazi miktarı 2 milyon 453 bin 720 dekara çıkacak ve Silvan HES'de toplam 88,41 GWh enerji üretilebilecek. Barajdan elde edilecek enerji üretiminin de yöre halkına ve ülke ekonomisine büyük katkıları olacak.(İLKHA)