Şafii Mezhebinde Kurban'ın Mahiyeti


21.10.2012 - 18:56

Batman İl Müftüsü Hasan Çağlar yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Şafii Mezhebindeki Kurban ibadetinin mahiyeti hakkında bilgilendirmede bulundu.

BATMAN- Batman İl Müftüsü Hasan Çağlar yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada toplumda kurban ile ilgili yanlış anlayışlara dikkat çekti.


Şafii Mezhebinde kurban ibadeti ile ilgili vatandaşların yanlış anlayışlarının olduğunu ifade eden Çağlar "Şafii mezhebinin kurban konusundaki ictihadı (görüşü) hususunda eksik ve kısmen yanlış bilgiler bulunduğu görülmektedir. Bu yanlış ve eksik bilgiler, Şafii mezhebine göre nerde ise kurban ibadetinin bulunmadığı ya da bunun bir sünnet olup hâşâ fazla önemli olmadığı şeklinde son derece yanlış bir anlayışa sebep olmuştur. Bunun neticesinde de, bu mezhebe mensup zengin Müslümanların birçoğunun kurban ibadetine gereken ehemmiyeti vermemesine ve bu ibadetin sevabından mahrumiyetle beraber aile fertlerine konu, komşu, akraba ve fakirlere karşı dinen yapmakla emrolunduğu önemli vazifesini yapmamasına neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

 

Her Müslüman Kurban Emrinin Muhatadır

Her Müslüman'ın Kurban emrinin muhatabı olduğunu belirten Çağlar,"Evvela şunu ifade etmek gerekir ki kurban, bütün ilahi dinlerde Allah tarafından emredilen mühim bir mali ibadettir. Dinimiz ise diğer dinlerden daha çok bu ibadete ehemmiyet vermiştir. Gücü yeten Müslümanların kurban kesmeleri Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber efendimiz (S.A.V.) 'in birçok Hadis-i Şeriflerinde önemle emredilmiştir. Hangi mezhebe mensup olursa olsun kurban kesmeye muktedir her Müslüman bu emre muhataptır.
Kurban kesme ibadetinin İslam'da emredildiği konusunda bütün mezhepler ittifak etmiştir. Ancak bu emrin hükmü hususunda değişik ictihadlar mevcuttur. Hanefi mezhebi bu emrin hükmü Vaciptir derken, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri bunun Sünnet-i Müekkede hükmünde olduğu yönünde ictihad belirtmişlerdir. Bu mezheplere göre Sünnet-i Müekkede de, Farz'dan sonra dinin en önemli emri olduğu unutulmamalıdır" dedi.

 

Şafii Mezhebinde Kurban Kesmek Sünnet-i Müekkededir


Şafii mezhebinde kurban kesmenin Sünnet-i Müekkede olduğu ifade eden Çağlar," Şafii mezhebinde kurban kesmenin Sünnet-i Müekkededir.Kurban kesmek için zenginlik de şart olmayıp bayram günlerinde kendisinin ve nafakalarından sorumlu olduğu aile fertlerinin zaruri ihtiyaçları dışından bir kurban bedeline sahip olan herkesin kurban kesmesi Müekkeden Sünettir. Bu mezhebe göre de, Kurban bayramında sünnet niyetiyle kesilen kurban etinden sahibi ve aile fertleri de yiyebilmektedir. Bazı Şafii vatandaşların aldığı eksik veya yanlış bilgiye dayanarak, Kurban Bayramında kurban diyerek kesmeleri halinde bu kurbanın adak (nezr) olacağı ve dolayısıyla etinden kendilerinin ve aile ferlerinin yiyemeyecekleri endişesiyle kurban kesmeyip arefe günü bayram ihtiyaçları için hayvan kestikleri, bazılarının da normal bir kurban etinden fazla kasaptan et aldıkları görülmektedir" dedi.

 

Adak ve Kurban Ayrı Şeylerdir

Adak ve Kurbanın ayrı şeyler olduğunu söyleyen Çağlar," Adak ve Kurbanın ayrı şeylerdir. Kurban bayramında Hanefi'ye göre Vacip Şafiye göre ise Sünneti Müekkede niyetiyle kesilen kurban ayrıdır. Adak kurbanın etinden sahibi ile usul ve furuu yemezken, kurban bayramında kesilen kurban etinden sahibi, ailesi yiyebilmektedir. Yemeleri de Sünneten gerekmektedir. Binaen aleyh kurban kesmeye muktedir Şafii mezhebi mensupları da bu ibadete gereken ehemmiyeti vermeli, kurban keserek bayram günlerinde kendileri, çoluk-çocukları, akraba ve komşuları ile muhtaç insanları bundan istifade ettirerek dinin bu emrini yerine getirmekle sevap kazanmalı ve dini sosyal vazifesini ifa etmelidirler.(M.Enes İmir-İLKHA)