Peygambere Olan Muhabbet ve Sadakat Sizi Kininizden Gebertecektir


26.09.2012 - 16:16

Amerika'da bir K覺pti taraf覺ndan 癟ekilen ve Peygamber Efendimize hakaret i癟eren "M羹sl羹manlar覺n Masumiyeti" adl覺 filme tepkiler devam ediyor. S繹zkonusu iren癟 filme tepki g繹stermek amac覺yla Diyarbak覺r Dicle niversitesi 'DicleBilgi ve Erdem Platformu' bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak filmi ve arkas覺ndaki zihniyeti lanetledi.

D襤YARBAKIR- Amerika'da bir K覺pti taraf覺ndan 癟ekilen ve Peygamber Efendimize hakaret i癟eren filme tepkiler devam ediyor. 襤ren癟 filme bir tepki de Diyarbak覺r Dicle niversitesi 繹rencilerinden geldi. 'Dicle Bilgi ve Erdem Platformu' bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak, "Son g羹nlerde medyada takip ettiimizden dolay覺 hepimizin malumudur ki; B羹y羹k eytan Amerika'n覺n ev sahipliini yapt覺覺 ve onun beslemesi olan Siyonist 襤srail'in destekledii, kirli, karanl覺k ve maymun y羹zl羹 bir y繹netmenin fig羹ranl覺覺n覺 yapt覺覺 ve tek amac覺 y羹ce Peygamberimizin ahs覺nda 襤slam'a hakaret olan bir filmi g繹sterime girmitir" hat覺rlat覺lmas覺nda bulunuldu.

 

Film ile M羹sl羹manlar Tepkisizletirilmeye al覺覺l覺yor

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan M羹cahit Hanc覺olu, sanat ve d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹yle uzaktan ve yak覺ndan hi癟bir alakas覺 bulunmayan y繹netmenin ve arkas覺ndaki g羹癟lerin M羹sl羹manlar覺 tepkisizletirmeye y繹nelik bir montaj ve kurgu tasarlad覺覺n覺 s繹yledi.

 

Biz Peygamberimizi Kur'an-覺 Kerim ile Tan覺d覺k

M羹cahit Hanc覺olu, bas覺n a癟覺klamas覺n覺 繹yle s羹rd羹rd羹. "Sen ey B羹y羹k eytan Amerika! ve Siyonist, katil ter繹r devleti 襤srail; 襤slam d羹man覺 bat覺 devletleri ve y繹neticileri! unu iyi bilin ki bizler Peygamberi sizin karikat羹r, film ve kitaplar覺n覺zla tan覺mad覺k ki sizin karalamalar覺n覺zla O'ndan y羹z 癟evirelim. Biz M羹sl羹manlar Efendimiz Hz. Muhammed'i Kutsal Kitab覺m覺z olan Kur'an- Kerim'in esiz 繹retilerinden 繹rendik."

 

Peygamberimiz Bizim 襤癟in Hidayet ve Kurtulu Vesilesidir

M羹sl羹manlar覺n Peygamberi bir hidayet ve kurtulu vesilesi olarak g繹rd羹羹n羹 ifade eden M羹cahit Hanc覺olu, " Gayretleriniz biz M羹sl羹manlar覺n Peygambere olan bal覺l覺覺n覺 sarmaya y繹nelik ise heyhat! Bo ve faydas覺z bir yoldas覺n覺z. Aksine bu akaret ve iftiralar覺n覺zla bizlerin Peygambere olan muhabbet ve sadakatimizi art覺rmaktan baka bir ey yapm覺 olamazs覺n覺z. 襤nan覺yoruz ki Efendimize olan bu muhabbet ve sadakatimiz sizlerin kininizden gebermenize sebep olacakt覺r. Yine bu muhabbet ve sadakat zul羹m saraylar覺n覺z yerle bir edecektir. Sizlere diyoruz ki haydi ak覺ls覺zca tuzak kurmaya devam edin bakal覺m; oysa Allah tuzak kuranlar覺n en hay覺rl覺s覺d覺r" dedi.

 

Peygamberin H羹rmetini Korumak T羹m M羹sl羹manlara Farzd覺r

Al癟ak sald覺r覺lar kar覺s覺nda Peygamberimizin h羹rmetini korumak t羹m M羹sl羹manlar覺n 羹zerine farz olduunu s繹yleyen M羹cahit Hanc覺olu, bu h羹rmetin t羹m M羹sl羹manlar覺n 'Namusu Ekber'i' olduunu belirtti.

 

Hanc覺olu, bu konuda M羹sl羹manlara d羹en g繹revleri de 繹yle dile getirdi: " ncelikle Peygamberimizi iyi tan覺mak ve O'nu iyi tan覺makt覺r. O'nu anlay覺p O'nu anlamakt覺r. O'nun s羹nnetine daha b羹y羹k bir sahiplenmeyle sar覺l覺p O'nun esiz ahlak覺n覺 b羹t羹n d羹nyaya g繹stermektir. Peygamberimize olan bal覺l覺覺n gerei salavatlar覺 dilimizden ve g繹nl羹m羹zden hi癟 eksiltmemektir. Ve yine bize d羹en zalimlere hi癟bir zaman sevgi beslememek onlar覺 her zaman ve mekanda d羹man olarak g繹rmek ve bunun gereini yapmakt覺r. Hatta mallar覺 her f覺rsatta boykot edilmelidir."

 

Hanc覺olu son olarak tarih boyunca Peygamberimize 癟ok say覺da hakaretler yap覺ld覺覺n覺 ifade ederek, "Ancak hepsinin de tarihin tozlu raflar覺ndaki yerlerini alm覺lard覺r. O ise onca hakaret ve karamalara ramen milyarlarca M羹sl羹man'覺n kalbinde en m羹stesna yerini korumutur. T羹m d羹nya bilmelidir ki biz M羹sl羹manlar Efendimize yap覺lan al癟ak癟a sald覺r覺lara hep kalkan olaca覺z" dedi. (Ayetullah Turgut-襤LKHA)Peygambere Olan Muhabbet ve Sadakat Sizi Kininizden Gebertecektir