Okul servisleri yeni sezona haz覺rlan覺yor


04.09.2014 - 09:55

Batman'da yeni eitim 繹retim y覺l覺nda yakla覺k 12 bin 繹renciyi ta覺yacak olan 298 okul servis arac覺, okullar覺n a癟覺laca覺 g羹n羹 bekliyor.

BATMAN - 2014-2015 eitim-öretim y覺l覺n覺n balamas覺na say覺l覺 günler kala kre, ilkokul, ortaöretim ve lise örencilerini ta覺yacak olan örenci servis araçlar覺, bak覺m ve denetimlerini yaparak örencileri ta覺maya haz覺rlan覺yor.  

 

Batman’da 32 örenci servis firmas覺n覺n 298 arac覺, yeni eitim-öretim y覺l覺nda yakla覺k 12 bin örenciyi okullar覺na güvenli bir ekilde ta覺yacak.

 

Yeni y覺la haz覺rlanan baz覺 servis firmalar覺n覺n araçlar覺na GPS (Araç Takip Sistemi) takt覺rd覺覺, böylece hangi araçlar覺n hangi h覺zla ve hangi yöne gittii de anl覺k olarak takip edilebilecei belirtiliyor.

 

Kurallara uymayan servis araçlar覺na ceza uyar覺s覺
Okullar aç覺lmadan haz覺rl覺k yapt覺klar覺n覺 kaydeden Batman 襤li Örenci Personel ve Turizm Ta覺mac覺lar覺 襤letmecileri Dernei Bakan覺 襤brahim Susuz, “Bütün arkadalarla burada toplant覺 yap覺yoruz. Batman’da mücavir alanda çal覺an bütün örenci servisleri bu dernee bal覺 olup, Ulat覺rma Bakanl覺覺’n覺n yay覺nlam覺 olduu “Okul Servisleri Yönetmenlii ”ne uymalar覺 birinci artt覺r. Yani k覺rm覺z覺çizgileri ihlal ettikleri zaman zaten hem emniyet taraf覺ndan cezalara muhatap olacaklar覺 gibi dernek taraf覺ndan da ceza-i müeyyideleri uygulanacakt覺r. Bizim geçen 2013-2014 döneminde 241 tane arac覺m覺z çal覺m覺t覺. Araç say覺m覺z uanda 298 oldu.” eklinde konutu.

 

uanda bak覺ma ihtiyaç olan araçlar覺n bak覺m覺n覺n yap覺ld覺覺n覺 belirten Susuz,  “Örencileri daha güvenli, daha sal覺kl覺 bir ekilde ta覺yabilmek için herkes seferber olmu. Yani uanda normal araç bak覺m覺n覺n yap覺ld覺覺 servis veya sanayilerde y覺覺nla araçlar覺m覺z bak覺ma al覺nm覺 durumdad覺r. En sal覺kl覺 bir ekilde örencileri ta覺yabilmek için dernek olarak, üyeler de, yönetim kurulu da ayn覺 ekilde hassasiyeti göstermekte.” ifadelerini kulland覺.

 

“GPS sistemi ile araçlar覺m覺z takip edebiliyoruz”
Özel örenci servis arac覺 sahibi Sabahattin Doru da yeni sezon için haz覺rl覺klar yapt覺覺n覺 ifade etti. Doru, “2014-2015 eitim-öretim y覺l覺 bütün örenci ve velilerimize, Batman halk覺na hay覺rl覺 olmas覺n覺 diliyorum. Her y覺l olduu gibi 15 gün kala oryantasyon haftas覺na geçmeden araç bak覺m覺 olsun, denetim ve dier bak覺m gibi bütün haz覺rl覺klar覺m覺z覺 bitirmi durumunday覺z. Bizler araçlar覺m覺z覺 GPS sistemi ile takip ediyoruz. Hangi arac覺n hangi yönde kaç kilometre yapt覺覺n覺, hangi arac覺n hangi h覺zla gittiini burada net bir ekilde takip edebiliyoruz. Bütün araçlar覺m覺zda, bütün koltuklar覺m覺zda bireysel olarak emniyet kemerleri mevcuttur.” dedi. (Veysi Rüzgar-襤LKHA) Okul servisleri yeni sezona haz覺rlan覺yor