Meclis heyeti Midyat'taki 癟ad覺r kentte incelemelerde bulundu


23.10.2014 - 23:14

TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu 羹yeleri Mardin'in Midyat il癟esinde bulunan ad覺r kenti ziyaret ederek incelemelere bulundu.

MARD襤N - TBMM 襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu Bakan覺 Ayhan Sefer Üstün ve Komisyon  üyeleri  Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Ankara Milletvekili Ülker Güzel, Kahraman Mara Milletvekili S覺tk覺 Güvenç, Ordu Milletvekili 襤hsan ener, Tokat Milletvekili Reat Doru ve Van Milletvekili Kemal Akta’tan  oluan heyet, Babakanl覺k Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinesindeki Midyat Akçakaya Mahallesinde bulunan çad覺r kenti ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

 


Beraberinde baz覺 komisyon üyeleri ile Midyat’ta gelen Üstün, Kaymakam Ouzuhan Bingöl, Mardin 襤l Afet ve Acil Durum Müdürü Davut Esen taraf覺ndan kar覺land覺.

 

 

Çad覺r kenti gezen heyete buraya yerletirilen mülteciler hakk覺nda bilgilendirme yap覺ld覺. Yap覺lan bilgilendirmenin ard覺ndan Irak’tan ve Suriye’den gelen mültecilerin çad覺rlar覺 gezildi. Üstün ve beraberindeki heyet temaslar覺 kapsam覺nda ayr覺ca çad覺r kent yak覺nlar覺nda oluturulan, “Türkiye ve Suriye Sevgi Orman覺”nda fidan dikti. Ayr覺ca, Çad覺r kentte oluturulan eitim-öretim kurumu da gezildi.

 

 

Ziyaret sonunda gazetecilere aç覺klamalarda bulunan Komisyon Bakan覺 Ayhan Sefer Üstün,
’’Üç buçuk y覺ldan beri bata Suriye olmak üzere komu ülkelerimizde bir kar覺覺kl覺k var. Bu kar覺覺kl覺klar ortaya ç覺kt覺ktan sonra hükümetimiz aç覺k kap覺 politikas覺 izleme karar覺 ald覺. Bu ne anlam ifade ediyor? Suriye’de, Irak’ta, komu ülkelerde ba覺 s覺k覺an kim olursa olsun, dinine 覺rk覺na, diline, mezhebine merebine bakmadan al覺naca覺n覺 ifade ediyor.’’ dedi.

 

Türkiye’ ye bu süreçte gelen göçmenlerin bir buçuk milyonu geçtiini belirten Üstün, gelen göçmenlerin bir k覺sm覺n覺n evlerde kendi imkanlar覺 ile bar覺nd覺覺n覺, bir k覺sm覺n覺n AFAD taraf覺ndan çad覺r kentlerde bar覺nd覺r覺ld覺覺n覺, dier bir k覺sm覺n覺n da sivil toplum kurulular覺 taraf覺ndan bar覺nd覺r覺ld覺覺n覺 söyledi.

        

 

                                              

TBMM 襤nsan Haklar覺 Komisyonu taraf覺ndan oluturulan Göç Alt Komisyonu olarak Türkiye’ye s覺覺nan insanlar覺n durumunu incelemek için Midyat’a geldiklerini ifade eden Üstün,’’Daha önceki y覺llarda yine Hatay’da, Kilis’te, anl覺urfa’da, bat覺 ilerimizde de 襤zmir’de ve 襤stanbul’da ziyaretler gerçekletirip raporlar覺m覺z覺 yay覺nlam覺t覺k. Bu raporlarda da göreceimiz gibi Türkiye göç uygulamalar覺 konusunda dünyaya örnek olabilecek bir ülke konumunda. Ç覺kard覺覺 bir kanunla da bunu ortaya koydu, yeni bir göç kanunu, yabanc覺lar kanunu var. Ayr覺ca Ülkemiz uygulamalar覺yla da örnek tekil etmektedir. Biraz önce de belirttiim gibi aç覺k kap覺 politikas覺 izliyor, kendine s覺覺nan覺n kimliini sormadan kabul ediyor ve ona yard覺m ediyor. Arkam覺zda bulunan çad覺r kentin bir k覺sm覺nda Ezidiler ve H覺ristiyanlar kal覺yor. Ayn覺 çad覺r kentin baka bir bölümünde de Suriye’den gelen Müslümanlar kal覺yor. Burada bar覺 içerisinde, huzur içerisinde ya覺yorlar. 襤nallah bizim arzumuz bir an önce bu olaylar biter ve bu insanlar kendi memleketlerine, evlerine, yuvalar覺na döner.” eklinde konutu.

                                                          

 


襤nsan Haklar覺n覺 襤nceleme Komisyonu heyeti incelemelerinin ard覺ndan Deyrulumur manast覺r覺n覺 gezdikten sonra Midyat’ta ayr覺ld覺. (Adnan Ouz 襤LKHA)