"Kurs ücretleri cazip hale getirilmelidir"


20.10.2014 - 10:50

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na birer yazı göndererek, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında isteğe bağlı olarak verilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ders ücretlerinin artırılarak cazip hale getirilmesi istedi.

ŞANLIURFA- Eğitim-Bir-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na birer yazı göndererek, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlere isteğe bağlı olarak destekleme ve yetiştirme kurslarında ders verilmesinin daha cazip hale getirilmesi için kurs ücretlerinde düzenleme yapılmasının istendiği belirtildi.


Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yayımlandığı,  daha sonra Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlere, isteğe bağlı olarak, Destekleme ve Yetiştirme Kursları verileceğine ilişkin yazının illere gönderildiği hatırlatılarak,  "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Ders ve Konferans Ücretleri’ başlıklı 176. maddesinde, ‘Bu Kanunun 89. uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının, bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile, bu öğrencilere yönelik açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde  25 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Konferans ücreti, her yıl bütçe kanunlarında gösterilir’ hükmünün  yer almakta olduğu belirtildi.

 

“Yüzde 25 yetmez yüzde 100 olsun”


Açıklamada ayrıca, dershanelerin kapanma süreciyle birlikte örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci ve kursiyerlere yönelik açılan isteğe bağlı Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarına talep artmıştır. Bununla birlikte, kurslarda görev alacak öğretmenler, kurs ücretlerinin oldukça düşük olması nedeniyle bu kurslarda ders vermek istememekte ve buna bağlı olarak okullarda sıkıntılar yaşanmakta olduğu ifade edilerek,

“Yukarıda yer alan, ‘Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde  25 fazlasıyla ödenir’ hükmünün, değiştirilerek, ‘Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde  25, örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenir” şeklinde düzeltilmesi halinde,  mevcut sıkıntıların giderilebileceği  vurgulandı.  (Mehmet Demir-İLKHA)