"Kalorifercilik i癟in belge art"


23.10.2014 - 22:20

Bing繹l'de yap覺lacak denetimlerde Kalorifer Ate癟ilii Belgesi olmayan kiilerin kalorifer kazan覺 yakmas覺n覺n tespit edilmesi halinde haklar覺nda yasal ilem uygulanaca覺 belirtildi.

B襤NGÖL-Bingöl Belediyesi Bas覺n ve Yay覺n Koordinatörlüü’nden yap覺lan yaz覺l覺 aç覺klamada, Bingöl Belediye Bakanl覺覺 ile Çevre ve ehircilik 襤l Müdürlüü taraf覺ndan hava kirlilii ile mücadele kapsam覺nda yap覺lacak denetimlerde, Kalorifer Ateçilii Belgesi bulunmayanlar hakk覺nda yasal ilem uygulanaca覺 belirtildi. 

 

06-16 Kas覺m 2014 tarihleri aras覺nda Halk Eitim Merkezi Müdürlüü’nce Ateçilik Kursu aç覺laca覺 ve belgesi bulunmayanlar覺n kursa müracaat etmeleri gerektiinin kaydedildii aç覺klamada, yap覺lacak denetimlerde Ateçi Belgesi olmayan kiilerin kalorifer kazan覺 yakmas覺n覺n tespit edilmesi halinde haklar覺nda yasal ilem uygulanaca覺 vurguland覺.

 

Vatandalara duyarl覺l覺k çar覺s覺
Belgesi olmayanlara kalorifer yakt覺r覺lmamas覺 hususunda vatandalar覺n  da duyarl覺 olmas覺 çar覺s覺n覺n yer ald覺覺 aç覺klamada, “Hava kirlilii ile ilgili etkin bir mücadele yürütülebilmesi için vatandalar覺m覺z覺n al覺nacak kömürün izinli olup olmad覺覺na bak覺lmas覺, Kalorisi yüksek, kükürt oran覺 düük kömürlerin tercih edilmesi, kaloriferin sertifikal覺 kiilere yakt覺r覺lmas覺, kalorifer ateçilerinin tekniine uygun olarak kaloriferleri yakmalar覺  hususlar覺na dikkat etmeleri gerekmektedir. 2014/2015 k覺 sezonu öncesinde gerek vatandalar覺m覺z覺n ve gerekse kamu kurum ve kurulular覺m覺z覺n yukar覺da belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmeleri temiz bir hava solumam覺z için önem arz etmektedir.”denildi.   (Nihat Kanat-襤LKHA)