Ka癟ak sigara ve akaryak覺ta cezalar iki kat artt覺


25.04.2013 - 12:08

G羹mr羹k ve Ticaret Bakanl覺覺 taraf覺ndan haz覺rlanan ve Resmi Gazetede yay覺mlanan Kanun deiiklii ile sigara, alkol ve uyuturucu hammaddesi yetitiriciliine a覺r cezalar getirildi.

HBR MRK - Ka癟ak sigara ve alkole cezalar a覺rlat覺r覺ld覺. 28 Mart 2013 tarihli 6455 Say覺l覺 Kanun ile yap覺lan deiiklikler kapsam覺nda ka癟ak癟覺l覺k su癟lar覺 ile ilgili ceza ve yapt覺r覺mlar a覺rlat覺r覺l覺rken, 4733 Say覺l覺 T羹t羹n ve Alkol Piyasas覺 D羹zenleme Kurumu Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanun ve 5015 Say覺l覺 Petrol Piyasas覺 Kanunundaki su癟lar 5607 Say覺l覺 Ka癟ak癟覺l覺kla M羹cadele Kanunu kapsam覺na al覺nd覺. Yeni kanun deiiklii ile sigara ka癟ak癟覺l覺覺na verilen cezalar da iki kat artt覺. Buna g繹re; t羹t羹n mamulleri (Ka癟ak sigara) etil alkol, metanol ve alkoll羹 i癟kileri 羹reten veya yurda sokanlar, 3 y覺ldan 6 y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adli para cezas覺 ile; bu 羹r羹nleri ticari ama癟la bulunduran, nakleden sat覺a arzeden veya satanlar 2 y覺ldan 5 y覺la kadar hapis ve on bin g羹ne kadar adli para cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak.

 

Ka癟ak akaryak覺t覺 alan ve ta覺yan kiilere 2 y覺ldan 5 y覺la kadar hapis cezas覺
4733 Say覺l覺 Kanun d覺覺nda 5607 Say覺l覺 Kanunda tan覺mlad覺覺 i癟in sigara yakalamas覺 yapan muhbir m羹sadirlere ikramiye 繹demesi yap覺lacak. Uyuturucu madde ve uyuturucu madde elde etmek amac覺yla ekilen bitki (kenevir, haha) yakalamalar覺nda ikramiye 繹demesi yap覺lacak. 5015 Say覺l覺 Kanunun 3. Maddesine 羹癟羹nc羹 f覺kras覺ndan sonra yap覺lan ekleme ile 5607 Say覺l覺 Kanuna ayk覺r覺 fiillerden dolay覺 haklar覺nda kesinlemi mahkumiyet karar覺 olanlara lisan verilmeyecek. Ka癟ak akaryak覺t覺 alan, satan ve ta覺yan kiilere 2 y覺ldan 5 y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adli para cezas覺 verilecek.

 

5607 Say覺l覺 Kanunun 3'nc羹 Maddesine g繹re; Akredite laboratuvar analiz sonucuna g繹re Enerji Piyasas覺 D羹zenleme Kurumu taraf覺ndan belirlenen seviyede ulusal marker i癟ermeyen, yasal yollarla T羹rkiye'de serbest dola覺ma girdii belgelendirilemeyen veya menei belli olmayan akaryak覺t覺; 羹reten, sat覺a arz eden, satan, bulunduran, bu 繹zelliini bilerek ticar簾 ama癟la sat覺n alan, ta覺yan veya saklayan kii, 2 y覺ldan 5 y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adl簾 para cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak.
Enerji Piyasas覺 D羹zenleme Kurumundan izin al覺nmadan; akaryak覺t haricinde kalan solvent, maden簾 ya, baz ya, asfalt ve benzeri petrol 羹r羹nlerinden akaryak覺t 羹reten veya bunlar覺 dorudan akaryak覺t yerine ikmal ederek 羹reten, sat覺a arz eden, satan, bulunduran, bu 繹zelliini bilerek ticar簾 ama癟la sat覺n alan, ta覺yan veya saklayan kii, iki y覺ldan be y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adl簾 para cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak.

 

Ka癟ak akaryak覺t veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak ekilde lisansa esas tekil eden belgelerde belirlenenlere ayk覺r覺 olarak sabit ya da seyyar tank, d羹zenek veya ekipman bulunduranlar iki y覺ldan be y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adl簾 para cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak.

Ambalajlar覺nda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri iaret bulunmayan t羹t羹n mamulleri, etil alkol, metanol ve alkoll羹 i癟kileri 羹reten, yurda sokan, ticar簾 ama癟la bulunduran, nakleden, sat覺a arz eden veya satanlar 羹癟 y覺ldan alt覺 y覺la kadar hapis ve yirmi bin g羹ne kadar adl簾 para cezas覺 ile cezaland覺r覺lacak. (Murat Dalg覺n - 襤LKHA)