İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Yeni Dönem Başladı


01.01.2013 - 19:51

30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.

BURSA - 1 Ocak 2013 itibarı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası aşamalı olarak yürürlüğe giriyor. Yasa uyarınca işletmelerin iş sağlığı uzmanları ile anlaşarak risk denetimlerini yaptırmalarının gerekli olduğunun altını çizen Marmara İSG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanı Hülya Varlık, yeni yılla birlikte 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde idari para cezalarının 26 başlıkta toplandığını belirterek bu cezaların toplam tutarının 262 bin TL'yi geçtiğine dikkat çekti.

30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2013 tarihi ile yürürlüğe girdiğini belirten İş Güvenliği Uzmanı Hülya Varlık, "Düne kadar işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hep ikincil mevzuatlarla yönetiliyordu. İş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizde neredeyse milat olarak kabul edeceğimiz 1 Ocak 2013 tarihi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, aşamalı olarak bağımsız bir yasaya bürünüyor" dedi.

Yasanın kamu ve özel sektöre bakılmaksızın tüm işyerlerini kapsadığını söyleyen Hülya Varlık, "Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin iş verenleri ile iş veren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dahil olmak üzere tüm çalışanların faaliyet konularına bakılmaksızın aşama halinde uygulanacak" diye konuştu.

Yasa İlk Olarak 50 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşletmeleri Kapsayacak
Yasa tehlikeli ve işçi sayısı değerlendirilerek yasanın üç aşamada yürürlüğe gireceğini ifade eden İş Güvenliği Uzmanı Hülya Varlık, "Buna göre yasa işyerlerinin tehlikeli sınıfına göre 1 Ocak 2013, 1 Temmuz 2013 ve 1 Temmuz 2014 olmak üzere üç aşamada yürürlükte olacak" şeklinde konuştu. Yasanın ilk aşamada işyerlerinin tehlikeli sınıfına göre 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerini kapsayacağını belirten Hülya Varlık, "Yasanın yayımından bir yıl sonra 1 Temmuz 2013'te ise 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerini kapsayacak. Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde de yayım tarihinden 2 yıl sonra yani 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girecek" diye söyledi.

Risk Değerlendirmesi Yapmayanlara 3 Bin TL İdari Para Cezası
Yasada ilk aşamada yer alan 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin idari para cezalarının 262 bin lirayı geçtiğini ifade eden Hülya Varlık, "Yasa uyarınca işletmelerin ilk olarak risk değerlendirmesi yapmaları gerekiyor. Bunu yapmayan işletmelere, ilk etapta 3 bin lira idari para cezası kesilecek. Risk değerlendirmesi yapılamayan her ay için ise 4 bin 500 lira para cezası kesilecek" dedi.

İşverenler İSG Hizmetlerini Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden de Alabilecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının, her işyerinin, iş sağlığı güvenliğinde profesyonel kişileri istihdam etmesini öngörüldüğünün altını çizen Varlık, uygun olması halinde işverenlerin bu hizmetleri ortak sağlık güvenlik birimlerinden de alabileceği vurguladı. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmemeleri halinde işverenlere her iki personel için 5'er bin lira para cezası kesileceğini hatırlatan Hülya Varlık, "Yasada diğer sağlık personelinin istihdam edilmemesinde ise aykırılığın devam ettiği her ay için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. İşyerlerinde zorunluluk haline gelen ve kanunun önemli düzenlemelerinden biri olan işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulmaması halinde de işverene bin 500 liralık para cezası kesilecek" diye belirtti. Varlık, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin koordinasyonunu yasa uyarınca işyerlerinde kurulması zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından sağlanacağını ifade ederek koordinasyon hizmetinin asıl işveren ile alt işverenin birlikte örgütlendiği durumlarda bu kurul tarafından verileceğine de dikkat çekti.

Ayda En Az 1 Saat TV'lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yayını Yapılacak Yasayla TRT dahil bütün ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel radyo ve televizyonlara da ayda en az 1 saat sosyal güvenlik konusunda yayın yapma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Hülya Varlık, sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Buna göre ayda en az 1 saat iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve iş veren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici nitelikte yayınlar yapılacak." (Zeki Aras - İLKHA)