Hizbullah Cemaatinin Manifestosu Yayınlandı


17.01.2012 - 11:43

Hizbullah Cemaatinin 37 Maddeden oluşan manifestosu Cemaatin İnternet Sitesi huseynisevda'dan yayınlandı. Manifestoda Hizbullah Cemaatinin kuruluşu, kimliği, temel organları ile amaç ve gayesi gibi konularda önemli bilgiler yer alıyor.

HABER MERK - Hizbullah Cemaatinin 37 Maddeden oluşan manifestosu Cemaatin Resmi İnternet Sitesi huseynisevda'dan yayınlandı. Manifestoda, Cemaatin temel organları, kimliği, hedef ve gayesi gibi kamuoyu tarafından merak edilen tüm konular yer alıyor.

 

Hizbullah Cemaatinin 1979 yılında Hüseyin Velioğlu tarafından Batman'da kurulduğunun belirtildiği manifestoda cemaatin hedefinin, Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum ve nihayet İslam'ın toplumsal hakimiyeti ve İslami hükümetin tesisi, olduğu ifade edildi.

 

Hizbullah Cemaatinin Faaliyet Alanı Tüm Türkiye'dir
37 Maddeden oluşan Hizbullah Cemaati Manifestosunda, "Hizbullah Cemaatinin çalışmaları yoğunluklu olarak Kuzey Kürdistan olmakla birlikte, faaliyet alanı tüm Türkiye'dir." denildi.

 

Hizbullah Cemaati Nebevi Hareket Metodunu Model Almıştır
Hizbullah Cemaatinin hareket metoduna yer verilen manifestoda şu ifadeler yer aldı:"Hizbullah Cemaati de, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın, mücadelesinde bir metot ortaya koyduğuna ve Müslümanların mücadelede bu metoda uygun hareket etmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu akidesinin ve bakış açısının bir yansıması olarak, doğruluğuna ve gerekliliğine inandığı nübüvvet dönemini esas almış ve nebevi hareket metodunu kendisine model kabul etmiştir"

 

Bütün Müslümanlar Kürt Sorununu Sahiplenmelidir
Cemaatin Kürt Sorununa yaklaşımının yer aldığı bildiride, "Hizbullah Cemaati; mazlum ve mustazaf Kürt halkının sorununu sadece Müslüman Kürtlerin sorunu olarak değil, hangi kavimden olursa olsun bütün Müslümanların ve İslam ümmetinin sorunu olarak görmektedir. Çünkü Müslüman Kürt halkı, İslam ümmetinin bir parçasıdır. Kürt halkına yönelik inkar, asimilasyon ve baskıyı reddetmekte, imkanları ölçüsünde buna karşı durup mücadele etmeyi bir vazife olarak görmektedir. Bu sorunun, İslami adalete uygun olarak çözüme kavuşturulması için bütün Müslümanların soruna el atmaları ve sahiplenmeleri gerektiğini düşünmektedir."denildi. (İLKHA)