Diyarbak覺r'da 78 bin kursiyere eitim verildi


23.10.2014 - 12:19

Diyarbak覺r'da 襤l Hayat Boyu renme Koordinasyon Kurulu Toplant覺s覺nda 78 bin kursiyere eitim verildii belirtildi.

D襤YARBAKIR - Diyarbak覺r’da 襤l Hayat Boyu Örenme Koordinasyon Kurulu Toplant覺s覺, Yeniehir ilçesi Mehmetçik 襤lkokulu toplant覺 salonunda yap覺ld覺. Toplant覺ya 襤l Milli Eitim Müdür Yard覺mc覺s覺 Hüsamettin Atl覺, 17 ilçenin halk eitimi merkezi müdürleri ve kamu kurum ve kurulu temsilcileri kat覺ld覺. Toplant覺da 2013-2014 Eitim Öretim Y覺l覺’nda aç覺lan kurslar覺n deerlendirilmesi, önceki y覺llara ait halk eitimi planlama komisyonundan gelen görü ve önerileri göz önünde bulundurularak yeni eitim öretim y覺l覺nda aç覺lacak kurslara ait planlamalar yap覺ld覺.

 

Toplant覺da konuan 襤l Milli Eitim Müdür Yard覺mc覺s覺 Atl覺, 17 ilçe halk eitimi merkezleri ile farkl覺 kurumlar ibirliiyle aç覺lan meslek kurslar覺nda 38 bin 402, sosyal ve kültürel kurslarda 32 bin 525, okuma – yazma kurslar覺nda 7 bin 259 olmak üzere toplam 78 bin 186 kursiyerlere eitim verildiini belirtti.  Hayat boyu örenmenin vatandalar覺m覺z覺n istihdama ve eitim ihtiyaçlar覺na yönelik kurslar覺n aç覺lmas覺na rehberlik ettiini söyledi.

 

襤l Milli Eitim Müdür Yard覺mc覺s覺 Atl覺, yap覺lan toplant覺da al覺nan kararlar覺 maddeler halinde öyle aç覺klad覺:
- Kurs faaliyetleri için kamu kurum ve kurulular覺 ile ibirlii devam eden kurslar覺n denetlenmesi.


-Aile eitim kurslar覺n覺n aç覺lmas覺na önderlik etme.
 

-Aç覺lacak kurslar覺n istihdam ve eitim ihtiyaçlar覺na yönelik olmas覺.
 

-Mahalle köy ve beldelerde ev han覺mlar覺na yönelik beceri kazand覺rma kurslar覺n覺n aç覺lmas覺.


-Aç覺lacak kurslara bayanlar覺n kat覺lmas覺 için yard覺mc覺 olunmas覺.


-Diyarbak覺r’a bal覺 halk eitimi merkezi müdürlüklerince okuma-yazma bilmeyenlerin tespit edilmesi.


-Tespit edilenlere yönelik okuma – yazma kurslar覺n覺n aç覺lmas覺na özen gösterilmesi.


-Kamu-kurum ve kurulular覺, yerel yönetimler, özel kurumlar ve kurulular, vak覺f ve dernek, sendika ve sivil toplum kurulular覺 ile ibirlii yap覺lmas覺 (襤LKHA)