"Darbe anayasas覺 ile y繹neltilmek utan癟 verici"


23.10.2014 - 19:10

Mu Alparslan niversitesi'nde (M), T羹rkiye Ekonomik ve Sosyal Et羹tler Vakf覺 (TESEV) ibirliinde, "Anayasal Reformda niversitelerin Rol羹" konulu panel d羹zenlendi. Programda darbe anayasas覺 ile y繹netilmenin utan癟 verici olduu vurguland覺.

MU-TESEV taraf覺ndan Mu Alparslan Üniversitesi'nde Demokratikleme Program覺 kapsam覺nda yeni anayasa konulu panel Profesör Doktor Sebahattin Zaim Konferans Salonu’nda düzenlendi. Konferansta konuan Mu Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat 襤nanç, yeni anayasa ve hukuka y覺llard覺r ihtiyaç duyduklar覺n覺 belirterek darbe anayasas覺 ile yöneltilmek utanç verici olduunu söyledi.

 

MÜ Rektör Yard覺mc覺s覺 Profesör Doktor Osman Özcan moderatörlüünde gerçekleen panelde, Profesör Doktor Bekir Berat Özipek, Doçent Doktor Abdullah K覺ran, Yard覺mc覺 Doçent Cennet Uslu ve Özgör Sevgi Göral sunum yapt覺.

 

Panelin aç覺l覺 konumas覺 yapan Mu Alparslan Üniversitesi Rektörü 襤nanç, darbe anayasalar覺 ile yönetilmenin utanç verici bir durum olduunu söyledi.

 

襤nanç,  “21’inci yüzy覺lda bu sorunu çözememi Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatanda覺 olarak mahcubiyet duyuyorum. Halen bizler bir darbe anayasas覺yla yönetiliyoruz. Mahcubiyet duyuyoruz, utanç duyuyoruz. Çok ey duyduk ama biz halen bu sorunu çözemedik. O nedenle bu duygular zannediyorum ki sizlerle birlikte paylat覺覺m覺z ortak duygulard覺r. Anayasa, toplumun bütün haklar覺n覺 garanti alt覺na alan garantör dediimiz bir yap覺d覺r. Ka覺t üstünde belki bir metindir ama hayat覺m覺z覺n içinde hayat覺m覺z覺 yönlendiren, hayat覺m覺za deer katan veya hayat覺 zindan eden bir metindir. Bu nedenle anayasa reformunu hepimiz önemsiyoruz. Tüm siyasi partiler tüm sivil toplum kurulular覺 bu konuyu benimsediklerini her ortamda ifade ediyorlar. Ama nedense, toplumdaki tüm paydalar覺n bu kadar önemsedii bir konu ancak çözümsüzlükle sonuçlan覺yor. Bu reformu haz覺rlarken, biz nas覺l bir yöntem önerdiimizi ortaya koymam覺z gerekiyor. Yani yöntemimizde özne kim olmal覺, özne bugüne kadar  Ankara’da Türkiye için konutuumuzda 75 milyon ad覺na konuan, onlar için masaya oturan, kimi zaman mutabakat salayan, çou zaman kavga edip masay覺 terk eden insanlar覺n mutabakat覺 m覺? Yoksa ad覺na konutuumuz 75 milyon insan覺n tercihinin o masaya yans覺mas覺 m覺d覺r? Zannediyorum ki önemli bir k覺r覺lma noktas覺 burada yaan覺r” dedi.


Anayasa sorununun çözülmesini istediklerini vurgulayan 襤nanç daha sonra, “Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Dolay覺s覺yla öznemizi doru seçip öznemizi doru yönlendirmemiz gerekiyor. Hangi siyasal anlay覺 olursa olsun toplumda kar覺l覺覺 olan anlay覺覺n toplumsal çounlukta bu konuyu topluma götürüp kökten çözmesi gerekiyor. Dolays覺yla mevcut çal覺malar覺n 4 y覺l boyunca meclis çat覺s覺 alt覺nda boa gittii gibi maalesef çou zaman bizimde yapt覺覺m覺z gayretlerin boa gittiine hep birlikte ahit oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

 

Türkiye’de güvenlik ve özgürlük dengesinin bozulduuna dikkat çeken 襤nanç son olarak, “O zaman dönüp sormak zorunda kal覺yoruz, güvenlik mi? Özgürlük mü? 襤te bu soru asl覺nda bizi Anayasa’ya götürüyor. Buna bir s覺n覺r çizilmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye’de bu denge bozulmutur. Eer bizim özgürlük dediimiz husus güvenlikle engellenmiyorsa burada ciddi bir s覺k覺nt覺 vard覺r. Dolay覺s覺yla bu masaya yat覺r覺lmas覺 ve asl覺nda özgürlüün teminat覺 olan güvenlik konseptinin halk覺 koruyan reflekslerden bir ad覺m ileriye geçmesi gerekiyor” ifadelerini kaydetti. (Mustafa Bikeç-襤LKHA)