"Daha iyi bir tar覺m i癟in toprak analizi art"


23.10.2014 - 20:49

Tar覺mda verimlilii art覺rmak i癟in 69 tar覺msal teknik personele anl覺urfa Ziraat odas覺 taraf覺ndan eitim verildi.

ANLIURFA- anl覺urfa Ziraat Odas覺 襤le GAP TEYAP aras覺nda imzalanan protokol gerei yap覺lan çiftçi ve teknik personel eitimleri devam ediyor. Son olarak tar覺m sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektörde çal覺an覺 69 teknik personele ‘toprak analizi ve önemi’ konulu eitim verildi.

 

‘Toprak analizinin önemi’ konusundaki eitim, anl覺urfa Ziraat Odas覺 eitim salonunda GAP TEYAP 襤l Koordinatörü Ahmet Coandal taraf覺ndan verildi.

 

Hem teorik hem de pratik eitimin verildii toprak analizinin tar覺mdaki öneminin anlat覺lmas覺 sonras覺, anl覺urfa Ziraat Odas覺 toprak analiz laboratuar覺nda da uygulama yap覺ld覺. Teknik personel bir toprak analizinin nas覺l yap覺ld覺覺n覺 kimyagerlerin uygulamalar覺 ile takip etti.

 

anl覺urfa Ziraat Odas覺 Bakan覺 Ahmet Eyyüpolu benzer eitimlerin tar覺m verimi art覺racak hedefe ula覺labilineceini kaydetti.  Eitim çal覺malar覺n覺 yerinden yöneten GAP TEYAP 襤l Koordinatörü Ahmet Coandal ise eitimlerle, en az harcama ile daha yüksek ve kaliteli verim alman覺n yollar覺 konusunda eitimlerin süreceini söyledi.

 

“Hedefimize ulaaca覺z”
Eitimler konusunda görülerini dile getiren Ziraat Odas覺 Bakan覺 Ahmet Eyyüpolu GAP TEYAP ile bir süredir devam eden eitim faaliyetlerinin daha kaliteli ve fazla ürünün al覺nmas覺 hedeflerinin gerçekleeceini kaydetti. Eitime kat覺lan ziraat mühendisleri ve teknikerleri, eitimle toprak analizinin tar覺mda hem maliyeti, düürdüünü hem de daha iyi ürün al覺nabilecei konusunda önemli bilgiler verildiini belirtti.

 

Gelien teknoloji ve anlay覺 eitimi gerekli k覺l覺yor
Eitime kat覺lanlardan Ziraat Mühendisi Mithat Vural, uzman tar覺msal dan覺man覺 olduunu, ancak gelien tar覺msal teknoloji ve anlay覺覺 takip edebilmek için eitimleri yak覺ndan takip ettiini söyledi. Bu balamda toprak analizinin de önemli bir yere sahip olduunu söyleyen Vural, bitkiyi en iyi ekilde beslemenin toprak analizi ile mümkün olduunu gördüklerini vurgulad覺. (Sedat Kuulay-襤LKHA)