Batman'da okullama oran覺 artt覺


01.09.2014 - 09:26

Okullama oran覺n覺n art覺覺 ile ilgili 襤LKHA'ya a癟覺klama yapan Batman 襤l Milli Eitim M羹d羹r羹 Mehmet elik, yeni yap覺lacak okullarla birlikte 繹rencilerin daha iyi eitim alaca覺n覺 s繹yledi.

BATMAN - Batman’da nüfus art覺覺yla birlikte okul say覺lar覺nda da art覺 oldu. Okullama oran覺n覺n art覺覺 ile ilgili 襤lke Haber Ajans覺’na aç覺klama yapan Batman 襤l Milli Eitim Müdürü Mehmet Çelik, yeni yap覺lacak okullarla birlikte örencilerin daha iyi eitim alaca覺n覺 söyledi.

 

2014-2015 Eitim-Öretim y覺l覺 15 Eylül Pazartesi günü aç覺l覺yor. Okullar覺n mevcut durumlar覺 ve yeni yap覺lacak okullarla ilgili bilgi veren Çelik, “2014-2015 Eitim-Öretim y覺l覺nda hizmete açaca覺m覺z anaokulu say覺m覺z her biri 6 derslikli olmak üzere 4 tanedir. Açt覺覺m覺z ile birlikte 20 adet anaokulumuz oldu. Çok fazla anaokulu ihtiyac覺m覺z kalmad覺. Bu sene 3 tane ilkokul hizmete giriyor. Yine bu sene 8 tane ortaokulumuz devreye girdi. 8 lise bu sene hizmete giriyor. Daha önce 36 adet lisemiz vard覺 ve bu say覺 ile birlikte lise say覺m覺z 44 oldu.” dedi.

 

襤lçelere yeni okullar

襤lçelerde de okullar yapt覺klar覺n覺 söyleyen Çelik, “Bu sene bir tane rehberlik arat覺rma merkezi de yapt覺k. Bu sene yeni fen lisemizi devreye soktuk. 襤lçelerde de okullar yapt覺k. Sason’da bir 襤mam Hatip Lisesi yapt覺k. Gercü’te bir tane 襤mam Hatip Lisesi yap覺lacak. Beiri’deki 襤mam Hatip Lisesini merkeze kayd覺r覺yoruz. Ekim ve Kas覺m aylar覺nda bitecek binalar覺m覺z var. Yar覺y覺lda bitecek binalar覺m覺z var.” diye konutu.

 

“Kurumumuz bir deiim ve dönüüm ya覺yor”

Yeni yap覺lacak okullar ve gelecek öretmenlerle birlikte daha kaliteli eitim verileceini belirten Çelik, “襤limizin ilçelerle birlikte toplam nüfusu 547 bindir. Örenci say覺s覺 yakla覺k 174 bindir. uan 6 bin 500 civar覺nda öretmen say覺m覺z var. Yeni yapt覺覺m覺z okullarla birlikte bin 800 öretmene ihtiyac覺m覺z var. Bu öretmenlerimizin önümüzdeki hafta atamalar覺n覺 bekliyoruz. Bu öretmenler ve yap覺lacak okullarla birlikte daha çok kaliteli eitim verilecek. Çal覺malar覺m覺z覺n h覺zlanmas覺 ve eitim kalitesinin artmas覺 için kurum olarak elimizden gelen tüm çabay覺 harc覺yoruz. Kurumumuz bir deiim ve dönüüm ya覺yor. Tüm idarecilerimiz yeniden deerlendiriliyor. Bu dönem ile birlikte önümüzdeki dönemin çok daha iyi olaca覺na inan覺yoruz. Batman’da büyük bir enerji var. Bizim tek görevimiz o enerjiyi aç覺a ç覺karmakt覺r. Batman halk覺 eitimde çok daha iyilerini hak ediyor.” ifadelerini kulland覺.

 

“Kentte bilim merkezi laz覺m”

Kentte olmayan ve kazand覺r覺lmas覺 gereken baz覺 tesislerinde olmas覺 gerektiini vurgulayan Çelik, “Batman’a kazand覺rmam覺z gereken deiik tesislerinde olmas覺 gerekiyor. Mesela Batman’da henüz bilim sanat merkezi yok. Batman’da henüz Güzel Sanatlar Lisesi yok. Bir çok ilimizde bilim merkezleri var. Bunun d覺覺nda özel okullar覺m覺z kalite standartlar覺n覺 korusunlar diye onlara hem dan覺manl覺k yapaca覺z, hem onlarla ibirlii halinde çal覺aca覺z ama ayn覺 zamanda yasal zeminde rekabet edebilmeleri için gerekli kontrollerini de yapaca覺z.” eklinde konutu.

 

Okullar覺n bu y覺l ki eitim öretime büyük bir oranda haz覺r olduunu kaydeden Çelik, sözlerine unlar覺 ekledi: “Ekim’de teslim alaca覺m覺z okullar覺m覺z var. Onlar henüz bitmedi. 襤nallah onlarda biter bitmez bu okullar覺m覺zda örenciler eitim alacaklard覺r. Bu okullar覺n k覺sa sürede bitirilmesi noktas覺nda denetimlerimizi yap覺yoruz.” (M.Fatih Akgül-襤LKHA)