Aile Hekimleri i b覺rakacak


23.10.2014 - 17:41

Mersin Aile Hekimleri, taleplerinin kar覺lanmas覺 amac覺yla 31 Ekim, 27-28 Kas覺m ve 24-25-26 Aral覺k tarihlerinde i b覺rakma eylemi yapacaklar覺n覺 duyurdu.

MERS襤N - Mersin Aile Hekimleri Dernei (MAHDER), taleplerinin kar覺lanmas覺 amac覺yla, i b覺rakma eylemi yapacak. Konuyla ilgili Mersin Tabip Odas覺’nda bir bas覺n aç覺klamas覺 düzenlendi.

 

Mersin Tabip Odas覺 ve SES Mersin ubesi’nin de destek verdii i b覺rakma eylemiyle ilgili MAHDER Bakan覺 Dr. Gürbüz en,  “Aile hekimlii ülkemizin her ilinde ve hatta her ilçesinde keyfiyetle yürütülen uygulamalarla devam etmektedir. Federasyon, 襤l Dernekleri Sendikalar, TTB y覺llard覺r sahadaki yaanan sorunlar覺 yapt覺覺m覺z çal覺taylarla ilgili bürokratlara iletmesine ramen, sonuç hiçbir zaman deimemi ve görülerimiz dikkate al覺nmam覺t覺r” diye aç覺klamalarda bulundu.

 

Aç覺klamada, geçtiimiz günlerde anayasa mahkemesi, aile hekimliinin kamu görevlisi statüsünde olduunu ve özlük haklar覺n覺n kanunla düzenlemesi gerektiini aç覺klad覺覺n覺 ve aile hekimlerinin izin haklar覺n覺n yönetmelikle düzenlenmesini hukuksuz bulduunu ve iptal ettiine dikkat çekildi.

 

en aç覺klaman覺n devam覺nda, taleplerini ise öyle s覺ralad覺; “Biz aile hekimleri ve sal覺k çal覺anlar覺 olarak özlük haklar覺m覺z覺n ilintili tüm sivil toplum kurulular覺yla birlikte çal覺arak anayasa mahkemesinin de belirttii gibi yasayla düzenlemesini talep ediyoruz. Sokakta iddet yasas覺n覺n, birçok kez dillendirilen ve herkesin üzerinde hem fikir olduu, sal覺kç覺ya y覺pranma pay覺n覺n biran önce ç覺kar覺lmas覺n覺 istiyoruz. Sal覺kta yaanan birçok sorunun, sevk zinciriyle çözüme kavuaca覺na inan覺yoruz ve biran önce sevk zincirinin uygulanmaya konmas覺n覺 talep ediyoruz. Hasta mahremiyetinin, hekimin s覺r saklama yükümlüünün, yasalarla güvence alt覺na al覺nmas覺n覺 talep ediyoruz. Sal覺k personelinin emekliliinde yaad覺覺 tüm hak kay覺plar覺n覺n önlenmesini ve yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

 

Mersin Aile Hekimleri Dernei; 31 Ekim, 27-28 Kas覺m ve 24-25-26 Aral覺k tarihlerinde i b覺rakma eylemine gidecei belirtildi. (Osman Öksüz-襤LKHA)